logo
PHÁP MÔN MÔN DIỆU ÂM
QUA THIỀN ĐỊNH ÂM THANH VÀ ÁNH SÁNG NỘI TẠI

Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:

Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 32767
Đậm Nghiêng Gạch chân   Highlight Trích dẫn Choose Language for Syntax Highlighting Chèn ảnh Tạo liên kết   Unordered List Ordered List   Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải   Outdent Indent   Thêm BBCode Tags Kiểm tra ngữ pháp
Màu chữ: Cỡ chữ:
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Cancel

Last 10 Posts (In reverse order)
Cỏ Peace Đã gửi: 01/08/2014 lúc 11:31:34(UTC)
 
SỨ MỆNH CỦA MỘT VỊ MINH SƯ

lovemaster

Sư Phụ Trần Tâm thuyết giảng tại Hà Nội
Thiền Thất, ngày 05 tháng 09 năm 2006


Sư Phụ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một người học trò thông minh mà tính lại lười. Mỗi ngày không chịu học bài, thầy cô, cha mẹ nói cách gì cũng lười biếng không chịu học bài. Cha mẹ anh ta nói rằng: “Con phải cẩn thận, tới ngày thi mà không chịu học bài thì con sẽ bị rớt”. Anh học trò trả lời rằng: “Mẹ đừng có lo, mình tu Pháp Môn Diệu Âm rồi, tất cả để cho Thượng Đế lo. Mình khỏi lo gì cả” (Thính chúng cười).

Mẹ anh ta nói: “Nhưng con cũng phải làm hết sức của mình, phần còn lại mới để Thượng Đế lo. Cũng phải ráng tọa thiền, học bài nha con”. Anh học trò nói: “Con giao hết cho Thượng Đế lo”. Suốt ngày anh ta không chịu học bài và cũng không tọa thiền. Đến ngày thi, Thầy giáo đưa bài thi, anh ta nhìn mù mịt, chỉ viết tên của mình và thêm vài chữ: “Câu hỏi trên đây chỉ duy nhất Thượng Đế giải đáp được mà thôi” (Thính chúng cười). Anh ta đem nộp lên cho Thầy. Mấy ngày sau Thầy trả bài thi lại. Thầy nói: “Em trả lời rất đúng, nhưng Thầy sẽ cho Thượng Đế 100 điểm, còn em được điểm 0” (Thính chúng vỗ tay và cười lớn).

Mấy vị cẩn thận, mình mà làm biếng không chịu ngồi thiền thì bảo đảm Minh Sư cũng sẽ nói rằng: “Cho Thượng Đế 100 điểm, còn quý vị 0 điểm” (thính chúng cười). Cho nên quý vị đừng nói Thượng Đế lo rồi không ráng ngồi thiền.

Sư Phụ có nghe ba Sư Phụ kể một câu chuyện. Lúc thời còn đi lính, có ông kia dặn con mình rằng: “Con nhớ, nếu như người ta đến bắt lính, thế nào ba cũng bị bắt đi. Con đừng có nói ba ở đâu nghe chưa. Ba trốn trong bồ lúa này” (Thính chúng cười lớn). Người con trả lời: “Con biết rồi mà, ba đừng có lo”. Một lát sau có một đoàn người đến để bắt đi lính.

Một người trong đoàn hỏi: “Ba cháu đâu rồi?”

Người con trả lời: “Tôi không nói cho ông nghe đâu. Ba tôi đang nằm trong bồ lúa” (Thính chúng cười thật lớn).

Thoải mái chưa? Tu kiểu này sao không Khai Ngộ được, cười suốt ngày, cười đến nỗi mà con vi khuẩn vô minh trong mình nó cũng trốn đi mất luôn, phải vậy không?

Vấn: Thưa Sư Phụ Trần Tâm vô vàn tôn kính! Con được biết lúc Sư Phụ truyền Tâm Ấn cho con, Sư Phụ đã đưa con vượt qua Tam Giới và Ngài sẽ chờ con khi con vãng sinh. Vậy thì tại sao con phải ngồi thiền và giữ giới? Xin Sư Phụ khai thị (Thính chúng cười).

Đáp:Nếu mà không ngồi thiền cũng được, nhưng Sư Phụ sẽ chấm cho anh “0” điểm, còn Thượng Đế “100” điểm (Sư Phụ và thính chúng cười). Mình cũng phải ngồi thiền để quen, lúc về mình sẽ hấp thụ được những Ánh Sáng ở trên kia, không phải ngồi ở đó rồi mình được thoát khỏi đâu? Mỗi ngày Sư Phụ tập luyện cho quý vị thiền định và tập trung, để lúc đi thì biết cửa nào mà ra, quý vị hiểu không? Cao nhất chính là từ đây đi ra (Sư Phụ chỉ vào mắt Trí Huệ). Quý vị tập luyện cho quen với Âm Thanh và Ánh Sáng ở trên kia. Biết rằng lúc truyền Tâm Ấn vị Sư Phụ đã nâng mình lên cảnh giới thật cao, nhưng quý vị không quen những Ánh Sáng và cảnh giới đó. Vì thế mỗi ngày, vị Sư Phụ đều đem quý vị đi lên, đi xuống để quen với những cảnh giới trên kia, để quý vị không bám vào những cảnh giới mà mình thấy nó đẹp, nhưng rất thấp.

Cho nên Sư Phụ để quý vị tọa thiền, giữ giới, vì không muốn quý vị tạo thêm nghiệp chướng nữa. Mình không giữ giới thì sẽ mang nghiệp chướng hoài thì làm sao thăng hoa được? Tuy rằng Sư Phụ truyền Tâm Ấn là đã mang mình lên trên kia, nhưng cũng phải trả những gì mà mỗi ngày mình dùng ở thế gian này, quý vị hiểu không?

Quý vị ăn cơm hay dùng bất cứ vật gì ở thế gian này, thì mỗi ngày phải tọa thiền để trả món nợ đó. Trả được bao nhiêu thì trả, còn phần nào không trả được thì để cho Phật- Bồ Tát lo. Ý của vị Sư Phụ là muốn huấn luyện cho quý vị quen nguồn cội Phật Tánh của mình (Thính chúng vỗ tay).

Vấn:Kính thưa Sư Phụ! Xin Sư Phụ khai thị cho con biết về cơ chế tác động của quán Ánh Sáng và mục đích ý nghĩa của quán Ánh Sáng?

Đáp:Quán Ánh Sáng là quán tâm, quán Trí Huệ của mình. Quán những lỗi lầm để gia tăng những điều cao thượng của mình lên, dẹp bỏ đi những phủ định để phát triển sự khẳng định. Bởi vì đời đời kiếp kiếp mình lăn lộn dưới trần gian này quen rồi. Mình chỉ nhìn vào bóng tối, phủ định, quen nhìn vào sự sai lầm của người khác. Vị Sư Phụ chỉ cho mình quán nội tâm, nghĩ đến Thượng Đế Tối Cao, nghĩ đến Tình Thương của Vũ Trụ, để lúc vãng sanh là lập tức mình đi về trên kia. Nếu không, khi chết rồi mình sẽ đi xuống sự đen tối. Cho nên mình phải quán những Ánh Sáng cực kỳ sáng trên kia, những gì thuộc về Đấng Tối Cao, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều quán (Thính chúng vỗ tay).

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, xin Sư Phụ khai thị về cơ chế tác động của quán Âm Thanh đối với người tu hành, mục đích, ý nghĩa của quán Âm Thanh xin Sư Phụ khai thị.

Đáp: Thì cũng giống vậy, quán Âm Thanh là mình quán Âm Thanh nội tại, Âm Lưu nguyên thuỷ của Linh Hồn, quán tiếng nói của Thượng Đế, lắng nghe những âm điệu huyền diệu của Vũ Trụ, nghe những Âm Lưu cao thượng của Vũ Trụ để rửa đi những sự phiền muộn của chúng ta.

Không phải là nghe bằng lỗ tai này mà nghe bằng Thiên nhãn của mình. Nói là mình nghe bằng lỗ tai, nhưng không phải vậy, mà mình nghe bên trong. Lắng nghe sự dạy bảo của Phật- Bồ Tát bằng lời nói của Ngài, bằng Âm Lưu, không phải lời của phàm phu. Đó là Quán Âm, quán chấn động lực ở bên trong của chúng ta (Thính chúng vỗ tay).

Vấn: Kính thưa Sư Phụ! Tương quan giữa quán Ánh Sáng và quán Âm Thanh trong lúc thiền là gì?

Đáp: Đã nói rồi, trong Âm Thanh có Ánh Sáng, trong Ánh Sáng có Âm Thanh. Quân bình quán Âm một tiếng, Ánh Sáng một tiếng rưỡi. Lực Lượng Âm Thanh rất là mạnh, đừng có quán Âm Thanh quá nhiều, vì quý vị còn có gia đình, cha mẹ, anh em, vợ chồng con cái và công việc ở ngoài đời, nên thiền căn bản thôi, cứ nương theo đó mà tiếp tục đi lên.

Nếu muốn quán Âm nhiều thì phải quán Ánh Sáng nhiều hơn để giữ sự quân bình. Quán Âm Thanh nhiều quá thì Lực Lượng Âm Thanh sẽ rửa nghiệp rất nhanh, lúc đó có thể là mình không muốn đi làm và không làm tròn nghĩa vụ. Rồi người ta sẽ trách móc mình, người ta nói sao tu hành kỳ vậy, hiểu không? Cho nên mình phải giữ quân bình (Thính chúng vỗ tay).

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, xin Sư Phụ cho con biết sau khi thọ Pháp con đã được Sư Phụ giải hết nghiệp, nghiệp Cửu huyền Thất tổ tức là nghiệp của những người có liên quan đến con trong quá khứ. Vậy nghiệp của con trong quá khứ đã được Sư Phụ giải tỏa chưa? Xin Sư Phụ cho con biết.

Đáp:Những nghiệp chướng đời đời, kiếp kiếp của quý vị Minh Sư sẽ đem đi đốt, chỉ để lại nghiệp chướng hiện thời này thôi. Mình vừa tu, vừa trả, làm tròn bổn phận của mình, làm tròn nghĩa vụ với chồng vợ, con cái, cha mẹ và công dân của đất nước trên thế giới. Chớ truyền Tâm Ấn xong mà lấy hết nghiệp của quý vị là lập tức vãng sinh liền. Nếu vậy chết hết, lúc đó không ai dám theo học (Thính chúng cười). Nó trái ngược với thế giới này, cho nên quý vị phải ráng cố gắng tu hành, nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của mình Minh Sư sẽ lo hết (Thính chúng vỗ tay).

Vấn: Kính thưa Sư Phụ! Khi Sư Phụ giải thoát cho Cửu huyền Thất tổ của con, thì họ đi về đâu? Xin Sư Phụ cho con biết.

Đáp: Tùy theo phước báu của họ và công đức tu hành của quý vị. Nhưng căn bản vị Minh Sư sẽ đem tất cả Cửu huyền Thất tổ của mình lên cảnh trời nào đó. Họ vô cùng sung sướng và mãn túc, một tiếng khổ cũng không có. Phật- Bồ Tát mười phương đến dạy bảo, nhắc nhở và gia trì cho họ. Đó là nhờ công đức tu hành của quý vị, hiểu không?

Còn những người nào mà đọa vào địa ngục, thì cũng phải coi vấn đề như thế nào, rồi Minh Sư mới đem lên được. Quý vị tu càng nhiều thì Lực Lượng của quý vị sẽ gia trì cho họ, họ được lên càng cao (Thính chúng vỗ tay).

BTC: Kính Thưa Sư Phụ! Cô Trần người Trung Quốc sang Việt Nam dự thiền Thất tại thủ đô Hà Nội, có một số thể nghiệm muốn chia xẻ với Sư Phụ và mọi người (Thính chúng vỗ tay).

Cô Trần: (Được dịch sang tiếng Việt). Kính thưa Sư Phụ! Kính thưa quý vị, các đồng tu Bồ Tát Thánh Nhân. Con rất cám ơn Thượng Đế, cám ơn Sư Phụ, cám ơn Thập Phương Tam Thế Phật, cám ơn tất cả các vị Thánh Nhân đã cho con có cơ hội học Pháp Môn Diệu Âm.

Từ ngày thọ Pháp tới nay, mỗi ngày con đều thấy Sư Phụ ở trước mặt con từng giờ từng phút. Có một lần đang đánh máy, con cảm nhận là Sư Phụ đánh máy chứ không phải con làm. Con cảm nhận như Sư Phụ đang ngồi kế bên nhìn con cười. Trong công ty công việc của con là làm kế toán, những ngày đầu tháng công việc rất bận, con nghĩ là không thể nào đi được, nhưng nhờ Sư an bài con đã đi được nên con rất vui mừng.

Có một ngày con ngồi thiền, con thể nghiệm thấy được Ngài phát ra Hào quang rất sáng và rất rõ.Và thể nghiệm thứ hai: Con đi đến đâu mà trong tâm nghĩ đến Ngài, tưởng nhớ đến Ngài thì con cảm nhận Ngài hiện lên trước mắt con. Và ở đây khi tọa thiền xong con đi về phòng nghỉ ngơi cũng thấy được Ánh Sáng màu trắng, có khi lớn, có khi nhỏ. Con cũng biết là thể nghiệm rất tốt, nhưng con nghĩ nó không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là mình tu hành giữ được Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, phải trì năm giới và phải có Tình Thương bao la. Xin cám ơn Sư Phụ, cám ơn quý vị (Thính chúng vỗ tay).Vấn: Kính bạch Sư Phụ, chúng con đa số là đồng tu tại gia, nhưng chúng con muốn gặt hái thành quả Tâm Linh trong đời này, đạt đến đỉnh cao nhanh nhất. Xin Sư Phụ chỉ dẫn cho chúng con. Xin cảm ơn Sư Phụ.Đáp:Mỗi ngày quý vị trì năm giới, thiền hai tiếng rưỡi trở lên, giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, luôn luôn nghĩ đến Thượng Đế và Phật Bồ Tát Tối Cao. Như vậy là đủ rồi, ngoài ra không cần gì hết (thính chúng vỗ tay).Vấn: Đa số đồng tu, tu Pháp Môn Diệu Âm vì đời sống hàng ngày phải sử dụng đầu óc trong công việc rất nhiều, nên lúc thiền hay bị đầu óc quấy nhiễu. Xin Sư Phụ giúp chúng con làm cách nào giúp đầu óc và linh thể thành hai để dễ dàng tu hành. Con xin đa tạ Sư Phụ.Đáp: Không cần tách làm gì, bởi vì đầu óc của mình phải dùng ở thế gian này. Mình còn phải làm việc, chăm sóc gia đình, giúp đỡ người hàng xóm, quê hương đất nước, bạn bè, con cái… Mỗi ngày, mỗi giờ vị Sư Phụ chờ quý vị ngủ mới đi vào bên trong để dạy bảo, lúc đó đầu óc quý vị không còn quấy rầy nữa. Vị Sư Phụ sẽ đem quý vị lên kia mà dạy, không phải dạy ở thế giới này, cho nên quý vị đừng lo. Tạp niệm là bởi vì hàng ngày làm việc mình thâu vô, quý vị ngồi thiền một hồi sẽ hết.Quý vị tách làm gì, phải dùng, vì nó rất có lợi. Nhưng phải biết cách đừng để cho nó quấy rầy, đừng để mình làm nô lệ cho nó. Quý vị phải làm chủ nó (Thính chúng vỗ tay).Vấn: Kính thưa Sư Phụ! Chúng con thấy đất nước Việt Nam, miền Bắc đang nở rộ về Tâm Linh. Con muốn biết là miền Bắc đang vào đúng thời điểm của Hoàng Kim mà Sư Phụ nhìn thấy được, hay là Sư Phụ nhận sứ mệnh về miền Bắc để đưa nền Tâm Linh miền Bắc thăng hoa. Xin Sư Phụ khai thị.Đáp:Đó là bí mật nhà nghề, quý vị hỏi làm gì (Thính chúng cười). Quý vị hỏi câu đó là tự trả lời rồi. Mấy trăm năm nay miền Bắc đã khổ cực quá nhiều, biết đâu đây là ân điển của Phật- Bồ Tát ban cho dân miền Bắc chúng ta nói riêng và cho cả đất nước Việt Nam. Quý vị cứ vui vẻ hưởng thụ (Thính chúng vỗ tay).Còn những chuyện gì đó thì thiên cơ bất khả tiết lộ. Nhưng nền tảng Tâm Linh của đất nước hiện giờ mình phải ráng tu nhiều hơn nữa mới đi đôi được với nền kinh tế. Vừa kinh tế, vừa Tâm Linh đi đôi với nhau, làm cho đất nước mình giàu có thêm lên. Đó là nhờ công đức tu hành của quý vị.Vấn: Con đã đọc qua quyển kinh giảng của Đạo Cao Đài. Trong đó có tiên tri rằng: Sẽ có người dẫn dắt chúng sinh trong thời đại Hoàng Kim và hôm nay con đã nhận biết đó là Sư Phụ. Con muốn biết Sư Phụ và những vị Giáo chủ đó có liên hệ trước phải không? Hay là trong thế giới của những vị Giáo chủ đó có ghi trước, mà sao họ lại biết trước được. Xin Sư Phụ khai thị.Đáp:Đã nói là bí mật nhà nghề mà. Mấy vị đó đã tiết lộ ra bây giờ quý vị còn hỏi Sư Phụ nữa (Thính chúng cười). Những vị Giáo chủ đó cũng là bạn bè với nhau, mỗi người xuống mỗi thời đại khác nhau. Vị này xuống làm việc xong rồi về. Biết được vị nào đó sắp xuống để mà tổng vệ sinh, kiểm soát lại coi nó có hoàn mỹ hay không. Ngài quét sạch hết một đời, gọi là một đời giải thoát. Những người nào mà trình độ Tâm Linh còn thấp thì đưa qua những hành tinh khác. Những vị Thánh bên kia sẽ tiếp tục dạy bảo họ. Còn hành tinh mình đang ở Ngài sẽ thanh lọc và tạo ra một tinh cầu Tâm Linh rất cao.Vấn: Kính thưa Sư Phụ! Không hiểu tại sao khi ngồi thiền con cảm thấy đau đầu. Làm sao để hết được chuyện này, con xin cảm ơn Sư Phụ.Đáp: Chắc lúc thiền định quý vị chau mày nhiều quá, cố tình tập trung lên đầu cho nên mới đau đầu. Cứ để thong thả, tập trung nơi mắt Trí Huệ nhẹ nhàng như lúc mình đang ngủ vậy. Đó là phần thứ nhất.Thứ hai: Nếu bị nhức đầu nhiều quá thì nên đi khám bác sĩ, để bác sĩ cho thuốc uống. Nếu uống mà không hết thì biết là bệnh nghiệp. Mình phải ráng thiền nhiều để rửa. Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, khi tu thành Phật rồi, nhưng Ngài cũng phải trả nghiệp quả đau đầu. Bởi vì Ngài đá vào đầu con cá. Quý vị có nghe câu chuyện đó mà, phải không? (Thính chúng đáp: Có) Nghiệp đã định rồi thì phải trả. Bất cứ một vị Minh Sư nào xuống thế gian cũng đều có nghiệp riêng của các Ngài. Cũng có khi Ngài mượn nghiệp của chúng sinh. Vì phải có nghiệp chướng Ngài mới sống được ở thế gian này.Vấn: Kính thưa Sư Phụ! Con xin Ngài khai thị cho con được biết: Vì sao khi ngồi Quán Âm không cho người khác nhìn vào? Nếu bị người khác nhìn vào rồi thì con phải làm sao? Con xin Ngài khai thị. Con cảm ơn Ngài.Đáp: Bởi vì khi ngồi quán Âm, người khác nhìn thấy họ không biết rồi bắt chước theo. Họ không biết Âm Thanh nào nên nghe, Âm Thanh nào không cần nghe và không biết làm cách nào để tập trung thì sẽ bị đau đầu, ảnh hưởng đến họ. Cho nên mình giữ kín là muốn tốt cho họ.Thật sự thì không ảnh hưởng gì đến mình, đừng lo về vấn đề đó. Nhưng bởi vì khi quý vị bị nhìn thấy tự nhiên tâm của mình động lên. Cho nên trạng thái đó làm mình bị ảnh hưởng (Thính chúng vỗ tay). Khi Tâm Ấn vị Thầy đã nối đường dây của mình với Vũ Trụ rồi. Những Âm Lưu đó luôn luôn còn, không mất đi đâu cả.Còn người nào muốn tu thì ăn chay trường trước ba tháng, trì năm giới thì sẽ được truyền Tâm Ấn cho. Lực Lượng Âm Thanh này rất mạnh, cần phải thanh lọc qua sự ăn chay, không sát sanh. Nếu ăn mặn nhiều, Lực Lượng Âm Thanh rửa mạnh quá chịu không nổi, họ sẽ bị đau đớn. Càng quán thì Lực Lượng Âm Thanh càng xé họ ra, họ nghĩ là tu sai, hiểu không?Vấn: Kính thưa Sư Phụ! Trong hàng Bồ Tát có lục độ làm cơ bản để tu hành. Vậy trong lục độ thì điều gì là trọng yếu. Xin Sư Phụ giải thích cho chúng con.Đáp: Điều nào cũng quan trọng, nhưng quý vị không làm cũng không sao. Vì khi tu Pháp môn này rồi thì quý vị đã vượt ra khỏi những bậc đó. Quý vị phải chuyên tâm, câu thông với Phật- Bồ Tát. Có nhiều người bố thí nhưng có thấy thành Phật đâu?!Quý vị phải có Pháp Môn để tu hành, Lực Lượng của vị Minh Sư mỗi ngày, mỗi giờ sẽ gia trì và hỗ trợ cho quý vị. Lúc vãng sanh rồi, Lực Lượng Tình Thương của Ngài lập tức kéo mình đi liền, không có cơ hội để đầu óc nán lại giây khắc nào ở nhân gian. Mình đừng ham những lục độ nầy, vì nó nằm dưới Tam Giới, chỉ là sơ cấp thôi.Bố thí là bổn phận con người chúng ta cần phải làm. Bởi vì không phải của mình, những gì mình có đều do Phật- Bồ Tát ban cho. Mình chia xẻ với nhau thôi. Những người đó là anh em, cha mẹ đời đời kiếp kiếp của mình. Cúng dường cho họ là cơ hội để mình trả đền ơn huệ mà thôi (Thính chúng vỗ tay).Vấn: Kính thưa Sư Phụ! Xin cho con hỏi về Minh Sư: Thời đại này rất nhiều người thích làm Minh Sư. Theo con biết làm Minh Sư tức là làm tấm thảm chùi chân cho chúng sinh, vậy mà ai cũng muốn làm. Xin Sư Phụ cho con hỏi rằng: Khi một người được Đấng Tối Cao chọn lựa làm Minh Sư thì những người kia dù tu cùng một Pháp Môn, lại có người nhận ra và có người không nhận ra. Như vậy Thượng Đế có đau lòng không? Chúng con cảm ơn Ngài.Đáp: Ngài không đau lòng, đây là trò chơi của Thượng Đế. Ai muốn làm Minh Sư được thì làm. Minh Sư là tấm thảm cho chúng sinh chùi chân. Tại vì họ không biết, tưởng làm Minh Sư là vinh hạnh lắm. Họ chỉ biết là tấm thảm chùi chân, nhưng mà họ chưa bị ai chùi qua. Một tấm thảm cho chúng sinh chùi chân là phải gánh hết tất cả những nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của chúng sinh. Mỗi ngày, mỗi giờ, phải bảo hộ như một người trung thành nhất cho chủ.Đôi khi họ vấp ngã, lăn vào cõi đời, họ không muốn tu nữa thì Ngài phải bảo hộ Linh Hồn đó ở một bên. Không muốn họ bị ô nhiễm sự tu hành, giữ công đức, phước báu lại, chờ đến khi họ thức tỉnh rồi mới để trở lại, cho họ có đủ phước báu và công đức mà tu tiếp, quý vị hiểu không?Tuy cuộc đời này họ tu chỉ có một nửa rồi bỏ tu, thì vị Sư Phụ cũng phải tìm mọi cách để dạy ông Thầy bên trong của họ hàng ngày, hàng giờ. Đời này họ không chịu tu, vị Thầy cũng phải ở đó dạy tiếp. Chứ không phải truyền Tâm Ấn xong là bỏ quý vị đâu.Nếu thấy quý vị tu chậm quá thì vị Thầy sẽ cho quý vị xuống nhân gian lần nữa. Ngài có thể xuống để dạy quý vị hoặc Ngài biết có vị Minh Sư nào đem Chánh Pháp xuống nhân gian, Ngài lập tức đưa học trò của mình xuống liền, rồi lồng vào một lá thơ, gọi là phước báu nào đó để cho học trò đi qua vị Minh Sư khác tu, để cho họ có duyên với vị Minh Sư kia. Hai vị đó cùng nhau cam kết và bàn luận với nhau: “Tôi sẽ gởi một số học trò cho ông, bởi vì đời trước họ không ráng lo tu nên bây giờ họ phải xuống để tu tiếp”. Rồi Ngài đưa tất cả những vị có duyên với mình chuyển qua cho vị Minh Sư này. Vị này tiếp tục dạy bảo những học trò đó đến khi họ tu lên cao. Còn vị Minh Sư mà mình có duyên tiếp tục hỗ trợ trong vô hình. Cả hai vị Minh Sư cùng nhau hỗ trợ quý vị (thính chúng vỗ tay).Minh Sư là vậy, không phải người nào muốn làm cũng được. Làm thì làm nhưng có lợi tức cho chúng sinh hay không? Có bảo đảm cho chúng sinh thoát khỏi bể khổ, một đời giải thoát hay không? Đó mới là điều quan trọng. Cho nên phải ráng gìn giữ sự tu hành cho mình. Quý vị chỉ ngồi đó, ráng cố gắng chuyên tâm tọa thiền càng nhiều càng tốt (Thính chúng vỗ tay).

Powered by YAF 2.1.1 | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.469 giây.
logo
PHÁP MÔN MÔN DIỆU ÂM
Trực diện với Thượng Đế
Qua âm thanh và ánh sáng nội tại.
Hội Quốc tế Master Ruma
Master Tran Tam International Association 4508 Windmill Road, Loxahatchee, Florida 33470, Hoa Kỳ.